Heroes III

Chat

Na tomto mieste sa môžeš pridať do chatu, ktorý prebieha pravidelne každé dva týždne v čase a dni určenom hlasovaním. Do chatu sa však môžeš prihlásiť kedykoľvek, možno sa pripojí aj niekto iný a pokecáte spolu:-)

Najbližší chat:
  dátum: nedela 27. 11. 2005               
  čas: 18.00                                
  téma: ???